คลังเก็บหมวดหมู่: ขายกรอบรูป

ประเภทงานทางด้านการขายกรอบรูป

ในปัจจุบันงานทางด้านการขายกรอบรูปแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. กรอบวิทยาศาสตร์ เป็นกรอบที่เคลือบด้วยสารเคมี ที่เรียกว่า เรซิน เป็นกรอบที่มีต้นทุนต่ำที่สุด แต่เป็นกรอบที่คุณภาพและความคงทนต่ำมาก ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ที่เลือกกรอบประเภทนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่คำนึงเรื่องราคาสินค้าเป็นหลัก
2. กรอบเคลือบฟิลม์ความร้อน ( Ademco ) เป็นกรอบที่เคลือบด้วยฟิล์มและผ่านกรรมวิธีการอัดด้วยความร้อนสูงเป็นกรอบที่มีการลงทุนเครื่องจักรในการผลิตสูงแต่ต้นทุนต่อชิ้นต่ำและเป็นกรอบที่มีคุณภาพและความคงทนสูงมาก
3. กรอบไม้ประกอบ เป็นกรอบที่ทำจากไม้เส้นสำเร็จรูปนำมาตัดทำมุม 45 องศาและนำมาประกอบ 4 ด้านตามขนาดของรูป แล้วนำมาประกอบกับกระจก หรือรูปที่ผ่านการเคลือบฟิล์มความร้อน ความคงทนขึ้นอยู่กับการประกอบกับกระจกหรือฟิล์ม
4. กรอบหลุยส์ เป็นกรอบที่ทำมาสำเร็จรูป จะมีขนาดตายตัว ไม่สามารถที่จะผลิตตามสั่งได้หากจะผลิตจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงมาก ราคากรอบหลุยส์ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาเคลือบผิว เช่น สีหรือทองคำเปลว