คลังเก็บหมวดหมู่: มุ้งจีบ

มุ้งจีบ เลือกตามไลฟ์สไตล์ของบ้านที่คุณชื่นชอบ

1. มุ้งจีบรางธรรมดาเป็นมุ้งลวดแบบจีบที่ใช้กับหน้าต่าง กรอบด้านข้างกว้างด้านละ 2 เซนติเมตร กรอบด้านบน-ล่างกว้างด้านละ 2.3 เซนติเมตร มีเชือก ดึงมุ้ง อยู่ ภายใน สำหรับประตู เวลาเดินผ่าน ต้องยกเท้า ข้าม เล็กน้อย

2. มุ้งจีบรางเตี้ย เป็น มุ้งลวด พับจีบ ที่ ใช้ กับ ประตู กรอบด้านข้าง กว้างด้านละ 2 เซนติเมตร กรอบด้านบนกว้าง 2.3 เซ็นติเมตร กรอบด้านล่างสูง 1.2 เซนติเมตรรางที่ พื้นจะเตี้ย กว่า แบบมี รางธรรมดาโดยจะทำ รางล่าง ให้ต่ำ และ โค้งมน
เพื่อให้ เดินสะดุด ยากกว่าแต่ไม่จำเป็น ต้องใช้ รางเตี้ยทุกประตูแล้วแต่หน้างานว่าเหมาะสมหรือไม่

3. มุ้งจีบเก็บราง เป็น มุ้งลวดแบบพับจีบ ที่ใช้กับ ประตูรางด้านล่าง เก็บ ได้ เมื่อไม่ใช้งาน มุ้งลวด สะดวก ไม่มีรางด้านล่าง แต่จะมีแผ่นรับ รางด้านล่างสูง 1 มิลลิเมตร ถ้า ติดตั้ง ไปแล้วจะมี แผ่นรับราง สูงเพียง 3 มิลลิเมตร

เลือกใช้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับบ้านคุณเพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุดและปลอดภัยบ้านต้องอยู่สบายและปลอดภัยเลือกอุปกรณ์ที่ผ่านการออกแบบเพื่อลดจุดอ่อน เสริมความปลอดภัยคงความสวยงามให้บ้านคุณ