คลังเก็บหมวดหมู่: แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์

สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เสื่อมสภาพ

สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เสื่อมสภาพ

การประจุไฟที่น้อยเกินควร เนื่องจากเกิดคราบขาวที่แผ่นธาตุของแบตเตอรี่ ทำให้แผ่นธาตุจะเสื่อมสภาพ
การประจุไฟที่มากเกินควร เนื่องจากน้ำกลั่นแปรสภาพเป็นแก๊สมากทำให้ระดับน้ำกลั่นลดลง ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิในแบตเตอรี่สูงขึ้นมาก จึงทำให้แผ่นธาตุเสื่อมลง
การลัดวงจรในช่องแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ เนื่องจากเกิดจากการแตกหัก หรือการเสื่อมสภาพของแผ่นกั้นระหว่างแผ่นธาตุบวก และแผ่นธาตุลบ และเกิดตะกอนที่อยู่ส่วนล่างของหม้อแบตเตอรี่มากเกินไป