คลังเก็บหมวดหมู่: พื้น PU

พื้น PU ที่ใช้งานเหมาะสำหรับอุตสาหกรรม

มีผิวเรียบ ( Smooth surface ) ออกแบบให้มีความสะดวกต่อการทำความสะอาดได้อย่างดี ( ในสภาพพื้นผิวแห้งและเปียก ) สามารถทนทานต่อความร้อนได้ดีโดยความหนา 4 ม.ม. สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ – 5 oC – 60 oC ที่ความร้อนต่อเนื่องและสูงถึง 75 oC สามารถทนต่อสารเคมีหลายชนิดได้ เช่น NaOH ความเข้มข้น 2 – 35 % N3PO4 ความเข้มข้น 2-85 % HCL ความเข้มข้น 5 % และสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 350 บาร์ ( LOW volume High Pressure Equipment ) การสัญจรด้วยรถโฟล์คลิฟท์ คลิฟท์ล้อยางขนาด 1-5 ตันทนแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี

พื้น PUที่ใช้งานเหมาะสำหรับ
พื้นโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
พื้้นโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม พื้นโรงงาน ผลิตเหล้า เบียร์ ไวน์ พื้นโรงงานผลิตนม และไอศกรีม พื้นโรงอาหารแช่งแข็ง
พื้นโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ พื้นคลังสินค้า พื้นโรงงานผลิตน้ำผลไม้
โรงผลิตสารเคมี อุตสาหกรรมยา และโกดังเก็บสินค้า