คลังเก็บหมวดหมู่: สนามเด็กเล่น

การออกแบบสนามเด็กเล่น ต้องออกแบบอย่างบูรณาการ

การออกแบบสนามเด็กเล่น ต้องออกแบบอย่างบูรณาการ หรือแบบองค์รวม ต้องสามารถพัฒนาเด็กๆ ได้ทั้ง 4 ด้าน นั่นก็คือ

1. พัฒนาการด้านร่างกาย วัยไหนควรเล่นอย่างไร เพื่อให้พัฒนาการทั้งร่างกาย กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่และสมอง เพราะเด็กแต่ละวัยมีความแตกต่างกัน จึงต้องได้รับการกระตุ้นที่แตกต่างกันด้วย

2. พัฒนาการด้านอารมณ์ เล่นแล้วเด็กสนุก เล่นซ้ำอย่างไม่เบื่อ และต้องไม่ตีกรอบความคิดเด็ก ต้องเป็นการเล่นที่เด็กๆ สามารถพลิกแพลงสร้างสรรค์ได้ตลอด

3. พัฒนาการด้านสังคม สนามเด็กเล่นเป็นตัวช่วยที่ดี ให้เด็กๆ คุ้นเคยกับการเข้าสังคม เพื่อปูพื้นฐานก่อนเข้าโรงเรียน โดยมีผู้ใหญ่เป็นคนช่วยเริ่ม ตั้งแต่การแบ่งปันของเล่น และเล่นอย่างเคารพกติกา เป็นต้น

4. พัฒนาการด้านสติปัญญา หลังจากได้เล่น เด็กจะเกิดการเรียนรู้ เช่น ในครั้งแรกเล่นแล้วตกลงมา การเล่นในครั้งต่อไปเด็กก็จะเกิดการคิดแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรที่จะไม่ตก เกิดการลองผิดลองถูกเพื่อจะแก้ปัญหา

และเพื่อให้เด็กๆ ได้มีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย และเล่นแล้วเกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการสมองของเด็กๆ ทีมงานมีวิธีสร้างสนามเด็กเล่นโดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (Brain Based Learning Playground ) ที่เหมาะจะทำไว้ให้เด็กๆ เล่นที่บ้าน ถ้าบ้านไหนมีพื้นที่แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้ลูกๆ เล่นกันนะคะ สำหรับวิธีสร้างสนามเด็กเล่น แบบ BBL-Playground ยังเหมาะที่จะสร้างไว้ตามสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนด้วยเช่นกัน